Tag - contribution of entrepreneurship to the economy